Welkom

Welkom op de website van de Stichting Batashi. Batashi is een Bengaals woord voor wind. Stichting Batashi is een frisse wind, die een nieuwe start voor verarmde bewoners in Bangladesh wil betekenen. De frisse wind staat ook voor het enthusiasme van de mensen die bij Stichting Batashi betrokken zijn.

Stichting Batashi is actief  in het veld van hygiene en gezondheidseducatie. Op de andere paginas van deze website kunt u meer over ons lezen, over de projecten van Batashi, de activiteiten rondom die projecten, onze inzamelacties, en onze nieuwsbrieven en jaarverslagen. Onder “posts” zullen wij u op de hoogte houden van de nieuwste activiteiten.

Posted in nieuws | Leave a comment

dec 2020 – Nieuwsbrief #3

Beste vrienden, familie en geïnteresseerden, 

Met Sinterklaas en de kerstdagen voor de deur stuur ik hierbij onze Batashi nieuwsbrief, de laatste voor dit jaar.
De scholen zijn nog steeds dicht in Bangladesh.  Wat betekent dit voor ons lesprogramma? hoe gaat het op de scholen en met de leerlingen?  Hoe gaan de riksjawalla’s met corona om.  De antwoorden hierop lees je allemaal in deze nieuwsbrief.
Veel plezier met lezen!
Hartelijke groeten,
Catharien, Dieuke en Iris

Nieuwsbrief #3, 2020

Posted in nieuws | Comments Off on dec 2020 – Nieuwsbrief #3

Stichting Batashi

Stichting Batashi bestaat sinds 2007. De naam werd bedacht door een van de Bangla sprekende bestuursleden.

Doelstelling
De stichting heeft als belangrijkste doelstelling om ontwikkelingsactiviteiten in Bangladesh te ondersteunen en (kennis) uitwisseling te bevorderen.

Bestuur
Voorzitter: Dieuke Joosten
Secretaris: Iris van Werven
Penningmeester: Catharien Terwisscha van Scheltinga
Ondersteuning Website: Martine Schmidt-Poolman and Michael OnekaContact
Stichting Batashi
Jozef Israëlslaan 104
1318RP Almere
E-mail: Batashi@mail.com

Bank Rekening en Fiscaal nummer
Stichting Batashi
Account Number: NL40RABO0139449833
Rabobank Vallei en Rijn Wageningen
Fiscaal nummer: 818635307

Stichting Batashi has ANBI status in The Netherlands, making donations tax deductible. As such the “bestuur” does not receive compensation, financial or otherwise, for their efforts.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun diensten. Zij kunnen geen kosten declareren.

Andere groepen
Het was een verrassing om kort na de oprichting uit te vinden dat er een andere Nederlandse NGO bestond onder de naam “Bashati”. Om misverstanden te voorkomen, willen we hierbij graag ook naar de activiteiten van de NGO Bashati verwijzen: www.bashati.nl

Edit

Posted in batashi | Leave a comment

nov 2019 – Nieuwsbrief

In Nederland is het donker en regenachtig, bij deze even een moment om stil te staan hoe het met de Batashi activiteiten gaat! Deze nieuwsbrief is een update met nieuwtjes vanuit Bangladesh, waar onder andere de leerlingen stilstonden bij de internationale handenwas-dag in oktober.

Veel lees plezier!

Nieuwsbrief 1 – 2019 Download

Posted in nieuws | Comments Off on nov 2019 – Nieuwsbrief

april 2019 – Jaarverslag 2018

Beste vrienden, familie en geïnteresseerden, Met trots presenteren wij hierbij het jaarverslag van 2018 van Stichting Batashi! Hierin lees je alles over de activiteiten die we in 2018 hebben gedaan, zoals de pilot in Noakhali (in het zuid-oosten van Bangladesh), en leggen we financiële verantwoording af. Veel plezier met lezen! Hartelijke groeten, Catharien, Dieuke en Iris
Posted in nieuws | Comments Off on april 2019 – Jaarverslag 2018

dec 2018 – Jaarverslag 2017

Trots presenteren we het jaarverslag van 2017. Dit was een bijzonder jaar: het 10e jaar dat we het Project ‘Santeen- Persoonlijke hygiene en gezondheid’ voor tieners ondersteunen in Bangladesh! We hebben dit op bescheide wijze gevierd. Eind 2016 stond de teller wegens omstandigheden bijna op nul, maar jullie hebben met jullie bijdragen laten weten dat jullie ons steunen. Geweldig moment was dat! Ook een mooi moment was het evenement ‘wandelen voor water’ met de Rotary in Ede.

Meisjes, hun ouders, en de schooldirecteuren laten Sumita regelmatig weten hoe belangrijk de kennis en ervaring met het programma voor hen is. Zonder uw/jullie hulp also donoren zou dit echt niet mogelijk zijn. Namens hen willen we jullie bedanken voor de steun.

In dit jaarverslag geven we kort een overzicht van de resultaten van het project Santeen en leggen we financiële verantwoording af.

Posted in nieuws | Comments Off on dec 2018 – Jaarverslag 2017

dec 2018 – Nieuwsbrief en fijne feestdagen!

Beste vrienden, familie en geïnteresseerden,

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Batashi! Hierin vind je een update van het afgelopen halfjaar, met onder andere de leerlingen die stilstonden bij de internationale handenwasdag en meer informatie over onze pilot ‘Buiten de stad’.

Veel plezier met lezen, en alvast fijne feestdagen en een prachtig en gezond 2019 gewenst.

Hartelijke groeten,

Catharien, Dieuke en Iris

Posted in nieuws | Comments Off on dec 2018 – Nieuwsbrief en fijne feestdagen!

mei 2018 – Nieuwsbrief

Beste vrienden, familie en geïnteresseerden,

Met veel plezier presenteren we onze nieuwste nieuwsbrief. Hierin praten we je weer helemaal bij. Met onder andere informatie over de nieuwste pilot van Sumita en haar team en verschillende foto’s van allerlei activiteiten.

Veel plezier met lezen en mooie dagen gewenst.

Hartelijke groeten,
Catharien, Dieuke en Iris

Posted in nieuws | Comments Off on mei 2018 – Nieuwsbrief

dec 2017 – Beste wensen en een Nieuwsbrief

Beste vrienden, familie en geïnteresseerden,

Met veel plezier sturen we jullie vlak na kerst deze nieuwsbrief. Hij staat vol met nieuws en foto’s over onder andere de jaarafsluitingen in Bangladesh, onze verjaardag en nog meer positief nieuws.

Het hele team, ook uit Bangladesh, wenst u een goede jaarwisseling en een gelukkig 2018!!
Veel plezier met lezen.

Hartelijke groeten,

Catharien, Dieuke en Iris

Posted in nieuws | Comments Off on dec 2017 – Beste wensen en een Nieuwsbrief

nov 2018 – 10 jaar!!

Van onze Facebook pagina:

“Today, we celebrate our 10th anniversary! Ten years ago, our team in Bangladesh started with 4 schools for 100 teenagers in Dhaka. Today, our team goes to 9 schools, teaches around 350 students, and raises awareness of hygiene and sanitation for people in their surroundings, including teachers, parents and friends.

We are very proud of our wonderful team and all the valuable lessons they have provided for many girls, boys and women in Dhaka in the last 10 years and the years to come. Hooray!”

Posted in nieuws | Comments Off on nov 2018 – 10 jaar!!

april 2017 – Jaarverslag 2016

Met veel plezier presenteren we het jaarverslag van 2016. Dit was alweer het 9e jaar dat we het Project ‘Santeen- Persoonlijke hygiëne en gezondheid’ voor tieners ondersteunen in Bangladesh.

Meisjes, hun ouders en de schooldirecteuren laten Sumita regelmatig weten hoe belangrijk deze kennis is voor hen. Zonder uw/jullie hulp als donoren zou dit echt niet mogelijk zijn. Namens hen willen we jullie bedanken voor de steun.

In dit jaarverslag geven we een kort overzicht van de resultaten het project Santeen, welke fondsenwervende activiteiten wij hebben gedaan en leggen we financiële verantwoording af.

Posted in nieuws | Comments Off on april 2017 – Jaarverslag 2016