Santeen project activiteiten

Op het moment is het Santeen project (‘Persoonlijke Hygiëne en Gezondheid voor Tieners’) van Mme. Sumita Choudhury het grootste project dat Batashi ondersteunt. Hieronder vindt u de activiteiten die rondom dit project, los van de inzamelacties, plaatsen hebben gevonden. De nieuwste nieuwtjes vindt u onder de “posts” op deze website. Bekijk onze nieuwsbrieven en jaarverslagen.

2012: Voor het vijfde jaar goedgekeurd!
Het budget voor het initiatief ‘Persoonlijke Hygiene en Gezondheid’ is voor 2012 goedgekeurd. Dit is het vijfde jaar. Wat eigenlijk blijkt is dat het woordje ” tieners” weg kan uit de oorspronkelijke titel. De basis training die Sumita en Nilimah hebben ontwikkeld hebben speciaal voor tieners over hygiene en gezondheid is namelijk ook voor andere doelgroepen interessant en in trek.
De docenten van de scholen vroegen vorig jaar of zij ook niet die zelfde cursus kunnen doen. Daarom is er vorig jaar een 3 daags programma bedacht met deze onderwerpen. Dit was een succes. Dit jaar wordt het dan ook weer op 2 scholen gegeven. Ook wordt de basis training aan een groep vrouwen gegeven via een “vrouwencentrum”.

Hoewel de docenten van tieners indirect ook een belangrijke groep zijn om voor te lichten, blijven wij bij Batashi ons toch met name richten op voorlichting voor en lessen aan tieners. In 2012 worden weer 8 scholen, 1 madrassa en 1 vrouwenclub bediend. Dus weer ongeveer 250 leerlingen.

Omdat de prijzen omhoog zijn gegaan voor alles en we al een groot deel van het gevraagde jaarbedrag binnen hebben aan giften (waarvoor onze dank!), hebben we besloten ook de vergoeding, die de trainers krijgen iets te verhogen.

We wensen de 3 trainer dames veel succes.

2011: Afronding van het jaar
Het programma van 2011 is afgerond. De meiden vinden de onderwerpen water en hygiëne, vrouwensmokkel, vroeg trouwen en hygiëne rondom de menstruatie heel interessant, terwijl de jongens (er doen er zo’n 15 mee in het programma) vooral het onderwerp drugs interessant vinden. Ze zien deze dingen om zich heen in het milieu waarin ze leven, en ze weten dat ze niet uit deze situatie kunnen ontsnappen. Wat moeten we hier nu mee, vragen ze Sumita, en die heeft daarop natuurlijk ook niet een pasklaar antwoord.

Bij de afsluitende bijeenkomst doen de meiden meer hun mond open dan Sumita aan het begin van het programma voor mogelijk had gehouden. Sumita drukt ze op het hart dat ze niet moeten ‘vechten’, maar op een nette manier vragen moeten stellen.
Er wordt ook een evaluatie gehouden. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

2011: lesprogramma
Het lesprogramma van Sumita en Ainun Nahar op de acht
deelnemende scholen is zo goed als halverwege. De lessen verlopen goed met enthousiaste en leergierige leerlingen. Na de positieve proef van vorige jaar verloopt het project „Kringgesprek? ook dit jaar zeer positief. De trainers merken dat de studenten zich vrijer voelen om persoonlijke en vertrouwelijke zaken met hen te bespreken.

2011: Training van docenten
De trainers zijn begonnen met een nieuw initiatief. De docenten bleken vaak ook onvoldoende op de hoogte zijn van de verschillende gezondheidsonderwerpen die aan bod komen in de lessen van de tieners en hadden behoefte aan dezelfde informatie als de tieners. Er is een soort verkort trainings-programma gemaakt van 3 hele dagen. Deze is gegeven op drie scholen en de deelnemende docenten zijn erg enthousiast. Dit initiatief kan daardoor nu al als succesvol worden beschouwd!

Jaarverslag 2010
We willen jullie ook graag op de hoogte brengen dat het jaarverslag van 2010 af is. Hierin staat overzichtelijke de activiteiten en de financiën van 2010 uiteengezet. Voor geïnteresseerden is het verslag te vinden via Jaarverslag 2010

Terugblik op 2010
In 2010 zijn met de twee groepen studentes (waar ook in 2009 met gewerkt werd) de volgende onderwerpen verder besproken en behandeld:
1. Traditionele geloof en handelingen naar/met vrouwen.
2. Vroege huwelijken
3. Polygamie
4. Scheidingen
5. Sekse en vrouwen rechten
6. Baarmoederkanker
7. Het stoppen van gewelddadigheden richting vrouwen en de rollen van mannen en vrouwen.
Daarbij is er nog een groep studentes van de school en zowel als bij de Madrashas gevormd om lessen te krijgen. En is er les en training aan een vrouwen club gegeven.
Ook is er “pilot” gedaan om training en advies te geven over sociale bewustwordingsonderwerpen aan bewoners van een weeshuis en scholen. De training hingen af van de onderwerpen die de tiener meisjes zelf aandroegen.
Tegen het eind van 2010 hebben sinds 2008 (het begin van het project) 404 meisjes, 32 vrouwen en ook 41 jongens deelgenomen aan het project. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele scholen, NGOs en leraren interesse hebben getoond in het project en in verdere trainingen in “health and hygiene education for adolescents.”

Terugblik op 2009
Het jaar 2009 was het tweede volledige jaar voor de stichting. Het project ‘Hygiëne
en gezondheid voor tieners’ werd opnieuw ondersteunt.
De stichting heeft dit jaar genoeg geld binnen gekregen om vertrouwen te hebben dat het voor 2010 ook gaat lukken. Daar zijn we heel blij mee. We willen onze donateurs hartelijk
bedanken! Hier is het jaarverslag 2009!
In het jaarverslag vindt u meer gedetailleerde informatie over het lesprogramma, de scholen, en de ervaringen met de lesmethode van het project. Verder ook aandacht voor de mensen die hierbij betrokken zijn, de communicatie en de bestuursactiviteiten. Als laatste geven we een overzicht van de financiën van de stichting.

december 2009 – Bezoek aan de NLe ambassade in Bangladesh
Sumita en Catharien zijn door de gender-specialist op de ambassade in Dhaka hartelijk ontvangen. Het was voor beide partijen een interessant gesprek. Vanuit het oogpunt van de ambassade is het leuk om over onze aanpak te horen, verslag te krijgen van de concrete ervaringen zowel op de scholen, als bij de madrassa’s.
Voor ons was het interessant om te horen dat de ambassade bezig is nieuw beleid voor bewustwording van jongeren op het gebied van gezondheid en hygiëne te formuleren. Het is hierbij een punt van aandacht hòe deze jongeren te bereiken, via welk kanaal. Een ambassade kan, in samenwerking met de overheid van Bangladesh, op veel grotere schaal doen en versterken wat wij in het klein doen, en we vonden het prettig dat we hieraan op deze manier een kleine bijdrage konden leveren!

Het programma voor 2009
Sumita is gevraagd door de vier scholen die al meedoen om in 2009 verder te gaan met een vervolgprogramma. Hierin moeten de onderwerpen van 2008 opnieuw aan bod komen (herhaling en uitbreiding) en komen ook nieuwe onderwerpen aan bod (reproductive health, early marriage). Er is gevraagd om met nieuwe groepen het basisprogramma ‘hygiëne en gezondheid voor tieners’ te doorlopen.
Sumita zegt: Het is geweldig dat we nu gevraagd worden, dit te doen. Vorig jaar, toen we het voor het eerst deden, was iedereen afwachtend. Dank zij de hulp en steun vanuit Nederland is het gelukt – en we hopen dat jullie ons willen helpen om het ook dit jaar weer te doen.

feb 2008- Reakties op de nieuwsbrief, bijdragen voor Batashi!
Begin februari circuleerden we de eerste nieuwsbrief. Expres niet in december, maar ná
de jaarwisseling. We kregen hele leuke reacties – en ook de eerste financiële bijdragen.
Het is zó leuk als door middel van een onverwachte gift iemand je laat weten, dat hij/zij
je initiatief steunt! We willen iedereen erg bedanken voor hun bijdrage! nieuwsbrief februari 2008