Projecten van Batashi

Project initiatief ‘Santeen’

Sumita Choudhury is in 2008 gestart met het initiatief om tieners voorlichting te geven over persoonlijke hygiëne en gezondheid. Ze zijn gestart met meisjes op 4 middelbare scholen om en nabij Dhaka; een groep meisjes van een weeshuis en een aantal meisjes die op een fabriek werken. In totaal zo’n 100 à 200 meisjes. Over de jaren is het initiatief gegroeid naar 8 scholen met 350 leerlingen waarbij ondertussen ook leerkrachten en ouders wordengeïnformeerd.

Wat wordt er gedaan?
Omdat meisjes van middelbareschool leeftijd vaak worden ‘vergeten’ bij voorlichting heeft Sumita het initiatief genomen hier iets aan te doen. Persoonlijke hygiëne is niet echt een gemakkelijk onderwerp om met tieners over te praten! Je kunt je zo een klas vol giechelende meiden voorstellen! Sumita kan dit goed, en samen met haar vriendin Nilima is ze op pad gegaan om de contacten te leggen. Ze praat eerst met het schoolbestuur en de docenten. Ze heeft gemerkt dat ook onder de docenten veel belangstelling bestaat voor wat ze doet. Nadat de schoolleiding goedkeuring heeft gegeven, gaat Sumita een jaar lang bij een klas op bezoek, om iedere keer over een ander onderwerp te praten. Ze geeft aan dat het belangrijk is dat de eerste les laagdrempelig is en deze heet ‘Zijn je handen schoon?’

Stukje bij beetje komen er minder gemakkelijke onderwerpen naar voren, zoals bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne bij menstruatie. In de context van Bangladesh is dit een lastig onderwerp om over te praten. Toch zijn de meisjes erg nieuwsgierig en willen ze graag van alles weten. Dit is informatie die voor hun eigen gezondheid erg belangrijk is.

Sumita en Nilima hebben materiaal over persoonlijke hygiene bij verschillende organisaties verzameld. Maar omdat dat meestal niet op tieners gericht is, ontwikkelen ze zelf het materiaal voor hun eigen lessen.