jan 2014 – story writing competition

Als proefproject hebben Sumita en Ainun Nahar een schrijfwedstrijd georganiseerd op 3 scholen (Ahasania Women Mission School, Latifunnesha High School en Riadul Muslimat School and Madrasha).

Hoewel de schooldirecteuren en de leerkrachten van te voren twijfelden of de leerlingen wel actief zouden meedoen, was dat achteraf compleet overbodig: Het was een groot succes.

De studenten hadden een half uur de tijd om 1 A4 te schrijven over een van de onderwerpen van het basisprogramma. Ze konden hiermee een leuke prijs te winnen. De prijzen die de studenten konden winnen varieerden van een tas met allerlei schrijfwaren tot kleurpotloden en etuis.
Ze waren helemaal niet aarzelend, maar vonden het een verrijking om te doen. Dit werd beoordeeld door een jury die bestond uit de directrice van de school, de leerkracht voor Bengaals en een lid van het schoolbestuur. Criteria was o.a. netjes schrijven in correct Bengaals.

Alle deelnemers en de juryleden kregen een klein cadeautje voor hun deelname. De prijs winnende verhalen zijn vertaald vanuit het Bengaals naar Engels.
In 2014 wordt dit onderdeel zeker herhaald!

This entry was posted in nieuws. Bookmark the permalink.