Nieuws – alle posts op een rijtje

Op deze pagina vindt u alle “posts” die we de afgelopen jaren met u gedeeld hebben.

2017

maart 2017 – Wandelen voor water 2017
Na de eerder editie in 2015, wordt Wandelen Voor Water dit jaar weer georganiseerd door de Rotary Veluwezoom. Daar zijn we ontzetten bij mee.

Ongeveer 850 leerlingen uit het basis onderwijs zullen meedoen aan de 6 kilometer lange sponsorloop. Elke kind draagt tijdens deze tocht 6 liter water mee. De opbrengst van de loop komt ten goede aan onze Stichting Batashi. Op deze manier dragen wij bij om het wereldwijde tekort aan veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor het jaar 2020 met 50% terug te dringen.

De sponsor loop vindt op 24 maart plaats. Catharien heeft vorige maand alle vrijwilligers van de Rotary die nu op scholen speciale gastlessen verzorgen, uitleg gegeven over ons project.

We wensen alle leerlingen veel succes en danken alle vrijwilligers weer voor hun inzet.

2016

dec 2016 – Nieuwsbrief
Beste allemaal,
Op de valreep van het oude naar het nieuwe jaar, willen we jullie graag bijpraten over het gezondheid en hygiëne lesprogramma in Bangladesh. Onze tweede nieuwsbrief, Batashi-nieuwsbrief-2016-2, van dit jaar. Dank voor jullie steun! We hebben deze steeds hard nodig om dit te kunnen doen – dus heel fijn dat jullie ons steunen.

Daarnaast willen we iedereen de beste wensen voor een gezond en inspirerend 2017 sturen!

Mede namens Dieuke en Iris, en Sumita en haar team,
Catharien

okt 2016 – 15 oktober was het “World Hand Washing Day”!
15 oktober was het “World Hand Washing Day”. Dit werd natuurlijk gevierd op de verschillende scholen. Ainur maakte daar de volgende mooie foto’s van.

world-hand-wash-2016

world-hand-washing-day-2016

pb150496p1000483

 

 

 

 

juli 2016 – Jaarverslag van 2014
Met veel plezier presenteren we het jaarverslag van 2014. De vormgeving is anders dan u de afgelopen jaren gewend bent. De projecten en enthousiasme waarmee deze zijn uitgevoerd zijn uiteraard hetzelfde.

Dit is alweer het 7de jaar dat we het Project ‘Santeen- Persoonlijke hygiëne en gezondheid’ voor tieners ondersteunen in Bangladesh. In 2007 konden Sumita, Catharien en ik ons niet voorstellen dat we 7 jaar later zo gegroeid zouden zijn. Dat zoveel jonge tieners kunnen profiteren van deze voor hen belangrijke informatie daar zijn we trots op. Meisjes, hun ouders, de schooldirecteuren laten Sumita regelmatig weten hoe belangrijk deze kennis is voor hen. Zonder uw hulp als donoren zou dit echt niet mogelijk zijn. Namens hun willen we jullie bedanken voor de steun.

met vriendelijke groet,
Dieuke Joosten

juni 2016 – Nieuwsbrief
Zo vlak voor de zomer nog een overzicht van water er allemaal het afgelopen half jaar gebeurd is rondom Stichting Batashi. We hebben blije foto’s van de nieuwe lichting studenten, goed nieuws van het kerstgeschenk, maar ook verdrietig nieuws. En laten we het nogmaals zeggen: dankzij jullie giften en ondersteuning zorgen we ervoor dat een hele groep meisjes (en jongens):
– weerbaarder worden
– weten hoe ze gezond kunnen blijven
– en voorbereid zijn om de puberteit in te gaan.
Veel leesplezier!

Klik hier voor de nieuwsbrief.

2015

Verhalenwedstrijd
Aan het eind van het schooljaar in 2015 hebben de leerlingen op 5 scholen meegedaan aan een verhalenwedstrijd. Bij de wedstrijd schreven de leerlingen over een onderwerp uit de lessen van Sumita en Ainun. Het is ontzettend leuk om te lezen wat ze geleerd hebben, hoe ze dit delen met hun omgeving en hoe enthousiast ze er zelf over zijn.
2013_Stories story writing competition 2013

eind 2015 – Hartelijk dank, vele reacties op oproep vorige nieuwsbrief!
Het is erg leuk te merken dat onze nieuwbrief gelezen wordt! In de de laatste van november vertelde we dat we een tekort hebben voor het Project Santeen in Bangladesh. Dit tekort komt door de lage wisselkoers van de euro en omdat het schrijven van het project voorstel voor financiering van de Rotary meer tijd kost waardoor dit een jaar vooruit geschoven moet worden.
Wel hebben we een aantal extra giften gekregen en daarvoor geweldig bedankt!!

dec 2015 – Stichting Batashi een van de Goede Doelen WUR
Stichting Batashi is verkozen tot een van de twee goede doelen van het “Kerstgeschenk 2015” van de Wageningen University and Research. Medewerkers van de WUR hebben een keuze uit verschillende opties om invulling te geven aan hun kerstgeschenk.

Stichting Batashi is er geweldig blij mee.

Vorige week hebben we collega’s en vrienden van ons die bij de Wageningen UR verteld over het leuke nieuws en hebben het in de nieuwsbrief van het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs (VWI) gezet, In deze flyer vertellen wie we zijn en hoe leden van VWI ons kunnen steunen. We hebben inmiddels een paar enthousiaste reacties en dat is heel fijn. Onze facebook pagina is diverse keren bekeken en we hebben ook per email reactie gekregen.

nov 2015 – 3e nieuwsbrief
In de derde nieuwsbrief van het jaar is van alles te lezen over een eed die we afgelegd hebben, anoniem bellen en nog veel meer kleine berichtjes.
Veel plezier met lezen en alvast fijne feestdagen gewenst.

Kerstgeschenk – WUR – verkozen
Wat een geweldig leuk nieuws hebben we gekregen. Stichting Batashi is verkozen tot goede doel van het Kerstgeschenk 2015 van de WUR. Medewerkers van de Wageningen University and Research hebben een keuze uit verschillende opties om invulling te geven aan hun kerstgeschenk. Stichting Batashi is dit jaar een van de drie doelen en daar zijn we geweldig blij mee.

juli 2015 – Report on Workshop Sexual and Reproductive Health Program
Op 30 januari, 2015 hebben Sumita, Ainun Nahar en Eva een zeer succesvolle workshop verzorgt voor docenten en NGO medewerkers om ervaringen te delen en kennis uit te wisselen. Klik hier voor het goed leesbare en volledig Engelstalige rapport.

juni 2015 – Groot succes voor wandelen voor water; de nieuwsbrief
Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2015 van Stichting Batashi! Hierin is vooral van alles te lezen en te zien over de Wandelen voor Water sponsorloop. Veel plezier met lezen en een mooie zomer gewenst. Mocht u/je vragen hebben, meer willen weten of willen meedenken, mail ons! We horen graag van jullie!

Hartelijke groeten,
Catharien, Dieuke en Iris

feb 2015 — Wandelen voor Water op 20 maart!
Wandelen voor Water – hoe ver loop je voor water? hoe schoon zijn je handen? hoe vies is de wc?

Dit jaar organiseert Rotary Veluwezoom in samenwerking met Aqua for All een sponsorloop in het kader van Wandelen voor Water op 20 maart 2015. Ongeveer 650 leerlingen in en om Ede en Wageningen gaan een wandeltocht van 6 km lopen met 6 liter water op hun rug maken. Samen met een ander project in Bangladesh is Stichting Batashi met het project Santeen het doel.

Op de deelnemende scholen worden ook gastlessen verzorgd, zodat kinderen in Nederland zich bewust worden dat schoon water en goede hygiene geen vanzelfsprekendheden zijn, en dat in een land als Bangladesh hier, ondanks armoede, hard aan gewerkt wordt. Dus: hoe ver loop je voor water? hoe schoon zijn je handen? hoe vies is de wc? Hoeveel liter water gebruikt een kind in Nederland per dag eigenlijk??

Voor meer informatie over de sponsorloop:
1. Facebookpagina — Wandelen Voor Water Veluwezoom
2. Wandelen voor Water Project Page

feb 2015 – Nieuwsbrief
Beste vrienden, familie en geïnteresseerden,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2015 van Stichting Batashi! Hierin is onder andere een verslagje te lezen van een bezoek van Catharien aan een van de scholen en de Wandelen voor water sponsorloop. Veel plezier met lezen. Mocht u/je vragen hebben, meer willen weten of willen meedenken, mail ons (Batashi@mail.com)! We horen graag van jullie!
Hartelijke groeten,
Dieuke, Catharien en Iris

2014

dec 2014 – Artikel over Sumita en Nilimah’s werk
Elizabeth Visser heeft een artikel geschreven over het fantastische werk dat Sumita en Nilimah doen.
Ga naar: Oh zit dat zo! Baarmoeder-les voor meisjes in Bangladesh om het artikel op WhoCares.com te lezen.

okt 2014 – Nieuwsbrief
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Batashi! Hierin is te vinden dat we meedoen met een verhalenwedstrijd van Partin en Wilde Ganzen maar natuurlijk ook een update van de situatie in Bangladesh. Veel plezier met lezen. Mocht u/je vragen hebben, meer willen weten of willen meedenken, mail ons! We horen graag van jullie!

Klik hier: Batashi-nieuwsbrief-2014-2

Jaarverslag 2013
Jullie hebben er even op moeten wachten maar dat heeft wel geresulteerd in een uitgebreid jaarverslag van 2013. Hierin zijn de successen van het afgelopen jaar te lezen, waaronder de gevolgen van het volgen van het programma voor de scores op een landelijke examen. Mocht u/je vooral in het financiële gedeelte geïnteresseerd zijn, blader dan snel door naar pagina 11-13.
Klik hier:
– Batashi Jaarverslag 2013

Ons IBAN- nummer
Een aantal trouwe lezers attendeerde ons er op dat in het jaarverslag ons IBAN nummer niet stond. Belangrijk detail dat we vergaten daarom hier ons IBAN – nummer

NL 40 RABO 0139449833

Alle giften groot en klein zijn welkom. Voor 2014 hebben we genoeg. 2015 en 2016 zijn nog erg onzeker en we willen weer heel graag zo’n 350 tieners de kans geven om iets belangrijkst te leren over hygiëne.

(zie ook https://batashi.be/?page_id=131 voor meer informatie over de Stichting)

may 2014 – 5 Year Plan (2013-2017)
Graag presenteren wij a u Stichting Batashi’s “5 Year Plan (2013-2017)”.

Het hoofddoel is om over de komende 5 jaar onze inzet voort te zetten in het ondersteunen van het Santeen initiatief en het “old age” initiatief in Bangladesh. Daarbij ondersteunen we graag nieuwe pilots die hieruit ontstaan.

Het Batashi 5YP 2013-2017 omschrijft in meer detail hoe onze activiteiten voort gezet worden, welke financiering wij verwachten en hoe communicatie tussen de Stichting, de partners in Bangladesh en de donateurs zal verlopen.

 

mar 2014: Stichting Batashi update
Terwijl er hard gewerkt wordt aan het schrijven van het Jaarverslag voor 2013 zijn er nog een aantal andere leuke dingen gebeurd:

 • In Februari is Sumita en Nilimah’s plan van 2014 door het bestuur goedgekeurd. Het leuke van dit nieuwe plan is dat een aantal van de pilot projectjes uit 2013 er in opgenomen zijn. Zo zal er in 2014 weer een verhalen-wedstrijd gehouden worden, zal een stagiaire/studente assisteren bij de workshops en zullen de ouder/verzorgen bijeenkomsten weer gehouden worden.
 • Het postadres van Stichting Batashi is om praktische redenen gewijzigd. Het is nu:
  Stichting Batashi
  Jozef Israëlslaan 104
  1318RP Almere
 • De stichting heeft weer een aantal giften ontvangen. Waarvoor hartelijk dank!
 • Het budget voor 2014 is bijna rond! Geweldig!

Het wordt weer een mooi jaar!

jan 2014 – story writing competition
Als proefproject hebben Sumita en Ainun Nahar een schrijfwedstrijd georganiseerd op 3 scholen (Ahasania Women Mission School, Latifunnesha High School en Riadul Muslimat School and Madrasha).

Hoewel de schooldirecteuren en de leerkrachten van te voren twijfelden of de leerlingen wel actief zouden meedoen, was dat achteraf compleet overbodig: Het was een groot succes.

De studenten hadden een half uur de tijd om 1 A4 te schrijven over een van de onderwerpen van het basisprogramma. Ze konden hiermee een leuke prijs te winnen. De prijzen die de studenten konden winnen varieerden van een tas met allerlei schrijfwaren tot kleurpotloden en etuis.
Ze waren helemaal niet aarzelend, maar vonden het een verrijking om te doen. Dit werd beoordeeld door een jury die bestond uit de directrice van de school, de leerkracht voor Bengaals en een lid van het schoolbestuur. Criteria was o.a. netjes schrijven in correct Bengaals.

Alle deelnemers en de juryleden kregen een klein cadeautje voor hun deelname. De prijs winnende verhalen zijn vertaald vanuit het Bengaals naar Engels.
In 2014 wordt dit onderdeel zeker herhaald!

jan 2014 – Nieuwsbrief
Hierbij een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Batashi! Hierin vind je een update van de situatie in Bangladesh, informatie over een prachtig pilot project en nog veel meer. Veel plezier met lezen. Mocht je meer willen weten of willen meedenken, mail ons! We horen graag van jullie!

Beste wensen voor 2014
Het Batashi bestuur en het team in Bangladesh wenst iedereen een gezond, schoon, mooi 2014. We hopen dat we weer veel tieners, ouders en docenten ons verhaal kunnen vertellen.

2013

okt 2013 – Nieuwsbrief
Hierbij de tweede nieuwsbrief van Stichting Batashi in 2013! Hierin een uitgebreide update van de pilot projecten die dit jaar door de trainers worden uitgevoerd. Veel plezier met lezen.

sept 2013 – Tekeningen over veilig water, sanitatie, handen wassen etc.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

De studenten van Sumita en Ainun Nahar hebben in een recreatieve open sessie met veel plezier getekend. Ze tekenden over veilig water, sanitatie, handen wassen, de omgeving etc. Een van de dingen die naar voren kwamen in de tekeningen waren de rode en groene markeringen op de putten.

In Bangladesh is er sprake van arsenicumverontreiniging van het water in veel putten. En dat terwijl 80% van de bevolking gebruikt maakt van deze putten voor drinkwater. Als oplossing is bedacht om verontreinigde putten met rood te markeren en schone putten met groen. Deze studenten zijn hier dus mooi van op de hoogte!

 

juli 2013 – Nieuwsbrief, zomer-editie
Beste vrienden, familie en geïnteresseerden,

Hierbij een dubbeldikke zomernieuwsbrief van Stichting Batashi! klik hier: Batashi-nieuwsbrief-2013-zomereditie

In deze nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen te vinden:

 • Bezoek Dieuke aan Bangladesh in December 2012
 • Het Santeen project (‘Persoonlijke Hygiëne en Gezondheid voor Tieners’) met het plan voor 2013
 • Nieuws over de eerste helft van 2013, zoals de stakingen, een nieuwe school, een nieuwe medewerker en een pilot
 • Hier doen we het voor: Het verhaal van Ruma
 • Film Tip

Ook zeer de moeite waard is het fotoverslag van Dieuke! Dit geeft een kijkje in de keuken van het team in Bangladesh.

Veel plezier met lezen. Mocht je meer willen weten of willen meedenken, mail ons! We horen graag van jullie!

Hartelijke groeten,
Dieuke, Catharien en Iris

juni 2013 – Jaarverslag 2012 beschikbaar
Batashi Jaarverslag 2012 is weer beschikbaar!

De afgelopen maand is Bangladesh regelmatig in het nieuws; De dreiging van een orkaan… De verschrikkelijke ramp van het flat gebouw dat instortte met meer dan 1000 doden. In dit gebouw werkten o.a. naaisters